Ukraina

Hösten 1994 fick Vinden möjlighet att börja samarbeta med en församling i Ukraina. Det var pingstförsamlingen i Korosten som fick två hjälpsändningar det året. Ända sedan dess har Korosten, en stad på ca 66 000 invånare, varit en stor mottagare av hjälp från Vinden, både vad det gäller ekonomiska bidrag men även kläder, sjukhusmaterial, mat, osv.

Vi har varit med och gett bidrag till barnhem, hospis, sjukhus, socialtjänsten, bilverkstad där överskottet går till hjälpverksamhet, stöd för byar som saknar el, skolmaterial osv.

Just nu är vi i full gång med att rusta upp lokaler till dagcenter för handikappade barn. Det kommer bli ett nytt sätt för Ukrainarna att arbeta.

Under 2011 så skickades, utöver monetär hjälp, även fyra stycken långtradare fyllda med hjälpmaterial.

2011 startades det en ny organisation i Korosten vars syfte är att på ett ännu bättre sätt använda det som skickas till dem. Organisationen heter ”The Wind of Hope and Love” som är en sammanskrivning av Vinden och organisationen THK (Tro-håp-kjerlighet) i Norge som även dom arbetar med hjälpverksamhet i landet. Besök dem gärna på www.thk.no.

Det har även anordnats mycket uppskattade resor dit för medlemmarna, år 2000, 2005 och 2011.

Tyvärr har de senaste årens krig gjort att hjälpsändningarna till Ukraina inte är lika enkla att få fram. Vi samarbetar dock med Human Bridge och har på så sätt fått fram fler transporter under senaste tiden. En del traspoter omlastas redan vis polska gränsen och körs inom Ukraina med egna bilar.

Bilden ovan är från ett handikappbarnhem strax utanför Korosten.