Om PMU Vinden Second Hand

Föreningen Vinden, som tillsammans med PMU driver Vinden Second hand, bildades 1989 och har idag ca 150 medlemmar.

Grunden i vår verksamhet är alla ideellt arbetande personer som på olika sätt deltar i vårt dagliga arbete med att ta hand om och bereda allt som generösa givare skänker till oss.

Överskotten från verksamheten delas ut till olika hjälpinsatser och sociala projekt i vårt närområde, men också ut över vår värld. Anslagen ges efter ansökan och bedömning av vår styrelse.

Namnet Vinden betyder inte bara överskottsprylar från ”vinden” utan också en positiv ”vind” som blåser ut över världen, till hjälp för den fattige, svage, hemlöse, sjuke etc, allt utifrån en kristen humanitär grundsyn.

Att ta vara på samhällets överskott ligger i tiden och är ett starkt bidrag till att värna om vår miljö och vårt välbefinnande.

Vi brukar säga att alla som på olika sätt kommer i kontakt med Vinden är vinnare! Givaren, kunden, mottagaren, samhället och alla vi som har förmånen att få göra en arbetsinsats på Vinden.

Det är en glädje att få hälsa dig välkommen till Vinden och till ett vinnande lag!

Från och med 1 januari 2014 är Vinden en del av PMU. Gå in på www.pmu.se om du vill veta mer!

Stig-Olof Rundqvist, ordförande

Här följer några länkar på organisationer som Vinden har samarbete med: