Tchad

Landet Tchad, ”Afrikas Döda Hjärta”, fick Vinden kontakt med och började arbeta i under 2003. Det var Stefan olsson, tidigare Tchad-missionär, som kontaktade oss och bad oss hjälpa till. Numera är det Stefans barn, Daniel Olsson och Sara Durand som är de som driver arbetet framåt.

Våra insatser i Tchad är uppdelade i två områden, runt N’Djamena (huvudstaden i mellersta Tchad) och i södra Tchad och då framförallt i Monts de Lam.

I N’Djamena, driver Sara och David Durand, med stöttning av Vinden, ett mycket lyckat projekt innefattande ostmejeri, plantering och boskapsuppfödning. De lyckats så väl med inseminering (bl.a. genom samarbete med Skara semi) att de blivit föredöme och ”mönsterfarm” för övriga landet.

I södra Tchad har vi anställt några infödda som sköter det dagliga arbetet men Daniel Olsson administrerar arbetet från Sverige.

Vi har där fått vara med om att förse byar med kvarnar, borra brunnar, starta nutritionscenter (som årligen räddar livet på ett 30-tal barn), plantera träd, stötta stipendiater, ge stöd till skolor, ordna lantbruksutbildningar, bedriva kvinnoutbildning, m.m.

Arbetet i Tchad har ökat och är nu, tillsammans med arbetet i Ukraina, Vindens största mottagare av bidrag.

Arbetet har utvecklats med en liten sjukstuga som Vinden varit med och byggt på gården och där samarbetar man med en läkare som kommer och hjälper till. Tandvårdsutrustning finns också där för att hjälpa.