Alingsås

Genom åren har det mesta av överskottet från Vinden gått till bidrag utomlands men på senare år har vi känt att det är angeläget att hjälpa även på hemmaplan. Fler och fler har svårt att få det att gå ihop även i Alingsås och där har Vinden fått vara med och hjälpa till.

Vi har valt att inte starta upp något eget arbete utan stöttar de som redan byggt upp en bra och trovärdig verksamhet. De olika kyrkorna får bidrag till sin diakonala verksamhet, Kvinnojouren och Brottsofferjouren får stöd och vi stöttar även socialt arbete bland missbrukare.

En viktig del av Vindens arbete är att vi har möjlighet att ta emot många människor genom olika former av sysselsättning. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Handikappomsorgen, Arbetsmarknadsavdelningen, Kriminalvården, skolor, osv.

Sen har alla fantastiska ideella som kommer till oss. Även här ser vi en stor uppgift. Det finns många människor som går i pension men inte mår bra av att gå hemma eller så kanske man känner sig ensam, då kan det vara gott att komma till Vinden och få en skön gemenskap.

Känns fantastiskt att kunna hjälpa även i vår närmiljö!